contact with DI-BOX

flag_pl flag_en flag_de flag_cz flag_ua

zapytaj o ofertę

COOKIES and PERSONAL DATA - our web site may use some of cookies files. By using our website, you agree to let us use cookies, with accordance to your browser's settings. See also our pesonal data protection policy.

VENTURIHO MĚRNÝ ŽLAB

Měření průtoku kapaliny s pomocí měřícího zúžení KPV

----------------

Průtokoměr FLOWBOX a Venturiho měrný žlab kpv

PŘEDMĚT NABÍDKY

Předmětem naší nabídky je dodávka systému pro měření průtoku kapaliny v gravitačních podmínkách na základě ultrazvukového průtokoměru FLOWBOX a Venturiho měrného žlabu KPV. Na přání je možná také montáž, rozběh* a protokolární předání průtokoměru do provozu. Provádíme také prodej jednotlivých dílů námi vyrobeného měřícího systému (např. samotný Venturiho žlab nebo samotný průtokoměr FLOWBOX).

----------------

* rozběh průtokoměru FLOWBOX

 

Ke stažení------------

 

pdf_iconkatalogový list žlabu KPV

pdf_iconkatalogový list průtokoměru FLOWBOX

pdf_iconprůtokoměr FLOWBOX manual

 

KONSTRUKCE MĚŘÍCÍHO SYSTÉMU

* FLOWBOX = Ultrazvukový senzor hladiny se spojovacím kabelem + Měnič M1600

Ultrazvukový senzor hladiny se spojovacím kabelem + Měnič M1600

 

PŘEDPOKLADY

Popisované měření intenzity průtoku kapaliny v gravitačních kanálech na základě Venturiho měrného žlabu a ultrazvukového průtokoměru probíhá škrtící metodou v kanálech obdélného průřezu na základě přepočítání aktuální hladiny nahromadění kapaliny v žlabu průtokoměrem na velikost intenzity průtoku (uvedení okamžitého a celkového průtoku). Normalizovaným prvkem škrtícím kapalinu je Venturiho měrný žlab, který se instaluje na potrubí. Velikost nahromadění kapaliny v žlabu KPV se měří ultrazvukovým senzorem (volitelně radarovým) instalovaným nad žlabem.

Základní podmínkou používání metody je zajištění laminárního proudění kapaliny přes měrný žlab a zajištění svobodného, nerušeného odtoku.

 

Konstrukce systému - měrné žlaby KPV------------

Venturiho MĚRNÝ ŽLAB KPV

Venturiho měrné žlaby (měrná zúžení) jsou v souladu s katalogem typických objektů v systému unifikace čistíren odpadních vod UNIKLAR-77 určeny k objemovému měření intenzity průtoku v kanálech s obdélným průřezem s gravitačním tokem. Jsou vyrobeny z kyselinovzdorné oceli, umožňují provádění měření v souladu s rozsahy uvedenými v tabulce níže. Díky samočistícím vlastnostem se žlaby hodí pro média, která s sebou nesou pevné nečistoty.

 

Instalace žlabu z pravidla spočívá v jeho zabetonování do příslušně připraveného obdélného kanálu, tedy takového, v němž jsou před i za zachovány minimální hodnoty sklonu a průtok má klidný charakter. Při výběru měrného rozsahu mějte na paměti, že měření provádění v rozsahu nižším než je uvedený pro daný typ zúžení budou zatížená zvýšenou chybovostí.

 

POZOR!

  • V nabídce máme také Khafagi-Venturiho měrné žlaby QV302...QV316.

  • Existuje možnost dodání žlabu (větší rozměry) na uvedenou adresu za obzvláště atraktivních podmínek.

 

Ukázkové měrné žlaby (zúžení) KPV firmy DI-BOX------------

MĚRNÝ ŽLAB KPV  Venturiho měrný zúžení KPV3

MĚRNÝ ŽLAB KPV II  Venturiho měrný žlab KPV10

 

Rozměry

KPV - rozměry

(rozměry v cm)

Zwężka Venturi'ego - wymiary

Legenda:

1 - Venturiho měrný žlab

2 - Jímka

3 - Přítokový kanál

4 - Ultrazvukový senzor

5 - Odtokový kanál

 

Ukázkové instalace žlabů KPV s průtokoměrem FLOWBOX------------

KPV1  Venturiho KPV ŽLAB

Venturiho MĚRNÝ ŽLAB  KPV zúžení

KPV3 žlab  Venturiho měrný žlab (zúžení)

Copyright 2002-2020 DI-BOX

Zobacz również: