contact with DI-BOX

flag_pl flag_en flag_de flag_cz flag_ua

zapytaj o ofertę

COOKIES and PERSONAL DATA - our web site may use some of cookies files. By using our website, you agree to let us use cookies, with accordance to your browser's settings. See also our pesonal data protection policy.

PARSHALLŮV MĚRNÝ ŽLAB

Měření průtoku kapaliny s pomocí měřícího zúžení P

----------------

Průtokoměr FLOWBOX a Parshallův měrný žlab (zúžení)

PŘEDMĚT NABÍDKY

Předmětem naší nabídky je dodávka systému pro měření průtoku kapaliny v gravitačních podmínkách na základě ultrazvukového průtokoměru FLOWBOX a Parshallův měrného žlabu. Na přání je možná také montáž, rozběh* a protokolární předání průtokoměru do provozu. Provádíme také prodej jednotlivých dílů námi vyrobeného měřícího systému (např. samotný Parshallův žlab nebo samotný průtokoměr FLOWBOX).

----------------

* rozběh průtokoměru FLOWBOX

 

Ke stažení------------

 

pdf_iconkatalogový list žlabu P

pdf_iconkatalogový list průtokoměru FLOWBOX

pdf_iconprůtokoměr FLOWBOX manual

 

KONSTRUKCE MĚŘÍCÍHO SYSTÉMU

* FLOWBOX = Ultrazvukový senzor hladiny se spojovacím kabelem + Měnič M1600

Parshallův měrný žlab a Рrůtokoměr FLOWBOX

 

PŘEDPOKLADY

Popisované měření intenzity průtoku kapaliny v gravitačních kanálech na základě Parshallův měrného žlabu a ultrazvukového průtokoměru probíhá škrtící metodou v kanálech obdélného průřezu na základě přepočítání aktuální hladiny nahromadění kapaliny v žlabu průtokoměrem na velikost intenzity průtoku (uvedení okamžitého a celkového průtoku). Normalizovaným prvkem škrtícím kapalinu je Parshallův měrný žlab, který se instaluje na potrubí. Velikost nahromadění kapaliny v žlabu P se měří ultrazvukovým senzorem (volitelně radarovým) instalovaným nad žlabem.

Základní podmínkou používání metody je zajištění laminárního proudění kapaliny přes měrný žlab a zajištění svobodného, nerušeného odtoku.

 

Konstrukce systému - měrné žlaby P------------------------

Parshallův MĚRNÝ ŽLAB P

Parshallovy měrné žlaby (měrná zúžení) jsou v souladu s normou ISO 9826 určeny k objemovému měření intenzity průtoku v kanálech s obdélným průřezem s gravitačním tokem. Jsou vyrobeny z kyselinovzdorné oceli, umožňují provádění měření v souladu s rozsahy uvedenými v tabulce níže.

Ukázkové Parshallovy měrné žlaby (zúžení) firmy DI-BOX------------

Parshall P6 měrný žlab  Parshall P2 měrný žlab

Parshallův zúžení  P měrný žlab load

Instalace žlabu spočívá zpravidla v jeho zabetonování do připraveného obdélného kanálu, v němž panují podmínky klidného průtoku. Takovéto podmínky lze získat např. díky dodržení vhodného sklonu a minimální délky přítokového a odtokového kanálu. Při výběru měrného rozsahu mějte na paměti, že měření provádění v rozsahu nižším než je uvedený pro daný typ zúžení budou zatížena zvýšenou chybovostí.

POZOR! Existuje možnost dodání žlabu (větší rozměry) na uvedenou adresu za obzvláště atraktivních podmínek.

 

Rozměry

Parshallův MĚRNÝ ŽLAB KPV - rozměry

(rozměry v cm)

Rozměry

Legenda:

1 - Parshallův měrný žlab

2 - Jímka

3 - Přítokový kanál

4 - Ultrazvukový senzor

5 - Odtokový kanál

 

Ukázkové instalace žlabů P s průtokoměrem FLOWBOX

Měrný žlab Parshallův

Parshall žlab

Parshall měrný žlab

P zúžení

Copyright 2002-2020 DI-BOX

Zobacz również: