contact with DI-BOX

flag_pl flag_en flag_de flag_cz flag_ua

zapytaj o ofertę

COOKIES and PERSONAL DATA - our web site may use some of cookies files. By using our website, you agree to let us use cookies, with accordance to your browser's settings. See also our pesonal data protection policy.

PALMER-BOWLUSŮV MĚRNÝ ŽLAB

Měření průtoku kapaliny s pomocí měřícího zúžení ZPB

----------------

Ultrasonic FLOWBOX flow meter with Palmer-Bowlus ZPB flume

PŘEDMĚT NABÍDKY

Předmětem naší nabídky je dodávka systému pro měření průtoku kapaliny v gravitačních podmínkách na základě ultrazvukového průtokoměru FLOWBOX a Palmer-Bowlusova měrného žlabu ZPB. Na přání je možná také montáž, rozběh* a protokolární předání průtokoměru do provozu. Provádíme také prodej jednotlivých dílů námi vyrobeného měřícího systému (např. samotný Palmer-Bowlusův žlab nebo samotný průtokoměr FLOWBOX).

----------------

* rozběh průtokoměru FLOWBOX

 

Ke stažení------------

 

pdf_iconkatalogový list žlabu ZPB

pdf_iconkatalogový list průtokoměru FLOWBOX

pdf_iconprůtokoměr FLOWBOX manual

 

KONSTRUKCE MĚŘÍCÍHO SYSTÉMU

* FLOWBOX = Ultrazvukový senzor hladiny se spojovacím kabelem + Měnič M1600

Ultrazvukový senzor hladiny se spojovacím kabelem + Měnič M1600

 

PŘEDPOKLADY

Popisované měření intenzity průtoku kapaliny v gravitačních kanálech s kulatým průřezem na základě Palmer-Bowlusova měrného žlabu a ultrazvukového průtokoměru probíhá škrtící metodou na základě přepočítání aktuální hladiny nahromadění kapaliny v žlabu průtokoměrem na velikost intenzity průtoku (uvedení okamžitého a celkového průtoku). Normalizovaným prvkem škrtícím kapalinu je Palmer-Bowlusův měrný žlab (kterému se také zjednodušeně říká Palmer-Bowlusovo měrné zúžení nebo zúžení ZPB), který se instaluje na potrubí. Velikost nahromadění kapaliny v žlabu ZPB se měří ultrazvukovým senzorem (volitelně radarovým) instalovaným nad žlabem.

Základní podmínkou používání metody je zajištění laminárního proudění kapaliny přes měrný žlab a zajištění svobodného, nerušeného odtoku.

 

Ke stažení------------

 

pdf_iconMateriály - DWG formát

 

Konstrukce systému - měrné žlaby ZPB------------

Palmer-Bowlusův MĚRNÝ ŽLAB

Palmer-Bowlusův měrný žlab (měřící zúžení) je shodně s normou ISO 4359:1983 "Liquid flow measurement in open channels. Rectangular, trapezoidal and U-shaped flumes“ jedním z prefabrikovaných zúžení určených k měření průtoku v gravitačních potrubích. Doporučuje se do gravitačních kanálů s kulatým průřezem, stejně jako pro beztlakově pracující potrubí. Zúžení zajišťuje úzký vztah mezi hladinou jeho naplnění a intenzitou průtoku kapaliny v kanále nebo v potrubí.

ZPB160 Palmer-Bowlusův měrný žlab   ZPB200 Palmer-Bowlusův měrný žlab (měřící zúžení)

ZPB500 Palmer-Bowlusův měřící zúžení   Průtokoměr FLOWBOX a ZPB200 Palmer-Bowlusův měrný žlab

 

Výhody:

  • optimální přesnost měření intenzity průtoku kapaliny

  • normalizované rozměry žlabu

  • snadné zabudování do kanálu s kruhovitým průřezem nebo do potrubí

  • snadná montáž žlabu

 

Rozměry

the family of Palmer-Bowlus flumes

(rozměry v mm)

Palmer-Bowlus flume's dimensions

 

PROVEDENÍ Palmer-Bowlusův ŽLABŮ ZPB

V nabídce máme také Palmer-Bowlusovy měrné žlaby v speciálních provedeních, přizpůsobených pro různí aplikace (na fotografiích níže).

ZPB Palmer-Bowlusův žlab s boční měřící trubicí   ZPB žlab

Měrny žlab zpb v hermetické verzi   ZPB ve verzi FLOWBOXplus

Krom jiného doporučujeme žlaby:

  • s BOČNÍ MĚŘÍCÍ TRUBICÍ umožňující měření průtoku zpěněné kapaliny

  • s VERNIEREM umožňujícím obsluze vizuální přibližný odhad aktuální úrovně intenzity průtoku v potrubí bez nutnosti instalování elektronických měřících přístrojů

  • v HERMETICKÉ verzi (protizápachové)

  • ve verzi FLOWBOXplus, umožňující doplňující kvalitativní měření kapaliny (pH, kyslík, oxidačně-redukční potenciál, vodivost) protékající přes měrný žlab

 

Ukázkové instalace žlabů ZPB s průtokoměrem FLOWBOX------------

Palmer-Bowlusův měrný žlab ZPB160   Průtokoměr FLOWBOX

ZPB měrný žlab   Měnič M1600 průtokoměru

Palmer-Bowlusův měřící zúžení ZPB200   Průtokoměr FLOWBOX M1600

Palmer-Bowlusův měřící zúžení ZPb100   Průtokoměr

Copyright 2002-2020 DI-BOX

Zobacz również: