contact with DI-BOX

flag_pl flag_en flag_de flag_cz flag_ua

zapytaj o ofertę

COOKIES and PERSONAL DATA - our web site may use some of cookies files. By using our website, you agree to let us use cookies, with accordance to your browser's settings. See also our pesonal data protection policy.

MĚRNÝ PŘELIV

Měření průtoku kapaliny s pomocí měřícího přelivu

----------------

Měrný přeliv a průtokoměr FLOWBOX

PŘEDMĚT NABÍDKY

Předmětem nabídky je dodávka systému pro měření průtoku kapaliny v gravitačních podmínkách na základě ultrazvukového průtokoměru FLOWBOX a měrného přelivu. Na přání je možná také montáž, rozběh* a protokolární předání průtokoměru do provozu. Provádíme také prodej jednotlivých dílů námi vyrobeného měřícího systému (např. samotný měrný přeliv nebo samotný průtokoměr FLOWBOX).

----------------

* rozběh průtokoměru FLOWBOX

 

Ke stažení------------

 

pdf_iconkatalogový list měrného přelivu

pdf_iconkatalogový list průtokoměru FLOWBOX

pdf_iconprůtokoměr FLOWBOX manual

 

KONSTRUKCE MĚŘÍCÍHO SYSTÉMU

* FLOWBOX = Ultrazvukový senzor hladiny se spojovacím kabelem + Měnič M1600

Měrný přeliv a průtokoměr FLOWBOX

 

PŘEDPOKLADY

Popisované měření intenzity průtoku kapaliny v gravitačních kanálech na základě měrného přelivu a ultrazvukového průtokoměru probíhá škrtící metodou v kanálech obdélného průřezu na základě přepočítání aktuální hladiny nahromadění kapaliny v přelivu průtokoměrem na velikost intenzity průtoku (uvedení okamžitého a celkového průtoku).

Základní podmínkou používání metody je zajištění svobodného, nerušeného odtoku. Kromě toho mohou být měrné přelivy použity jen v případě očištěných splašků, které s sebou nenesou pevné nečistoty.

 

Ukázkové instalace------------

Měrný přeliv s držákem senzoru  průtokoměr FLOWBOX

Měrný přeliv a průtokoměr FLOWBOX  Měrný přeliv 45

Obdélníkový měrný přeliv  Měnič M1600

Měrný přeliv  trojúhelníkový měrný přeliv

 

Konstrukce systému - MĚRNÝ PŘELIV------------

MĚRNÝ PŘELIV

Nabízíme široký sortiment měrných přelivů, umožňujících optimalizaci měření průtoků. Přelivy, vyrobené v souladu s normou ISO 1438:2008 "Hydrometry - Open channel flow measurement using thin-plate weirs“ se nejčastěji instalují v měrných jímkách nebo jsou přizpůsobeny stávajícímu kanálu. Mohou být použity jen v případě očištěných splašků, které sebou nenesou pevné nečistoty.

Trojúhelníkový přeliv Kruhový přeliv
0,0002<Q[m3/s]<1 0,0003<Q[m3/s]<25
Chyba měření na 3% chyba měření na 5%
Trojúhelníkový přeliv Kruhový přeliv
Obdélníkový přeliv Lichoběžníkový přeliv
0,001<Q[m3/s]<5 0,0032<Q[m3/s]<82
chyba měření na 1% chyba měření na 3%
Obdélníkový přeliv Lichoběžníkový přeliv

Copyright 2002-2020 DI-BOX

Zobacz również: