contact with DI-BOX

przepływomierz ultradźwiękowy - zobacz flag_en flag_de flag_cz flag_ua

zapytaj o ofertę

COOKIES and PERSONAL DATA - our web site may use some of cookies files. By using our website, you agree to let us use cookies, with accordance to your browser's settings. See also our pesonal data protection policy.

ULTRAZVUKOVÝ PRŮTOKOMĚR FLOWBOX

Měření průtoku kapaliny

----------------

FLOWBOX ULTRAZVUKOVÝ PRŮTOKOMĚR

PŘEDMĚT NABÍDKY

Nabízíme dodávku ultrazvukového průtokoměru FLOWBOX k měření okamžitého a celkového průtoku kapaliny v gravitačních podmínkách na základě normalizovaného škrtícího orgánu. Na přání je možná také předchozí technická konzultace v objektu, příprava technického projektu, stejně jako pozdější montáž, rozběh* a protokolární předání průtokoměru do provozu. Poskytujeme také služby z oblasti pravidelných měřících kampaní průtoku.

 

Viz také: Elektromagnetický průtokoměr k měření tlakového průtoku

----------------

* Spuštění našeho ultrazvukového průtokoměru FLOWBOX v objektu (na rozdíl od mnoha konkurenčních výrobků) je velmi snadné a ve většině případů nevyžaduje návštěvu specializovaného servisu - průtokoměr dodáváme továrně naprogramovaný (k danému typu měrného žlabu nebo přelivu) a vstupně zkalibrované (úpravu vyžaduje jen parametr spojený s montáží ultrazvukového senzoru nad žlabem nebo přelivem).

 

Ke stažení------------

 

pdf_iconkatalogový list průtokoměru FLOWBOX

pdf_iconnávod k obsluze průtokoměru FLOWBOX

 

KONSTRUKCE PRŮTOKOMĚRU FLOWBOX

 • Měrný měnič průtoku M1600

 • Ultrazvukový senzor úrovně

 • Volitelné prvky / dodatkové prvky

Měření průtoku probíhá na základě normalizovaného škrtícího orgánu:

 

ZÁSADY PRÁCE PRŮTOKOMĚRU

Měření množství splašků v gravitačních kanálech s pomocí ultrazvukového průtokoměru FLOWBOX probíhá na základě normy ISO a katalogu UNIKLAR-77 na základě přepočtu aktuálního přiškrcení kapaliny protékající přes normalizovaný škrtící orgán na velikost intenzity momentálního průtoku. Měření průtoku s pomocí ultrazvukového průtokoměru je jednou z nejoblíbenějších a nejosvědčenějších metod měření průtoku, která se na trhu používá mnoho let. Je oceňován především s ohledem na poměrně nízké náklady implementace a vysokou přesnost měření. Každý rok je průtokoměrem FLOWBOX naší výroby vybaveno několik set nových lokalizací a objektů a průtokoměry v naprosté většině případů úspěšně realizují předpokládané měřící funkce.

Základní podmínkou používání metody je zajištění laminárního proudění kapaliny přes škrtící orgán a zajištění svobodného, nerušeného odtoku.

Ultrazvuková metoda použitá k měření výšky nahromadění kapaliny má celou řadu výhod - např. umožňuje to, že se měřící senzor nedostává do přímého kontaktu se znečištěným nebo agresivním médiem.

 

Ukázkové instalace průtokoměrů FLOWBOX------------

Měrný měnič průtoku M1600   Průtokoměr FLOWBOX a Palmer-Bowlusův měrný žlab

Průtokoměr FLOWBOX   Průtokoměr FLOWBOX a měrný přeliv

Termostatická instalační skříňka průtokoměrů   Průtokoměr FLOWBOX a Parshallův měrný žlab

Průtokoměr FLOWBOX M1600   Průtokoměr FLOWBOX a Venturiho měrný žlab

 

VLASTNOSTNI PRŮTOKOMĚRU FLOWBOX

 • Měření: krátkodobý průtok, celkový průtok

 • Proudové výstupy: 0-20mA, 4-20mA

 • Pulzní výstup - impulz každých 0,1/1m3

 • Digitální výstup RS232C/485 - Modbus (volitelně)

 • Napájení: ~230V, 50Hz nebo akumulátor

 • Příkon <10 VA

 • Teplota okolí - měnič tlaku: -10 do +55 C, senzor:-30 do +60 C

 • Třída ochrany pouzdra - měnič: IP65, senzor: IP65 (na přání IP68

 • Materiál pouzdra - měnič: ABS, senzor: PVC

 • Hmotnost měniče: ~1,5kg

 • Zabezpečení přístupu pomocí kódu (volitelně)

 • Úzký úhel ultrazvukového paprsku

 • Rozsah měření senzoru: 0-1,8m

 • Přesnost senzoru: ± 0,25% rozsahu měření

 • Automatická kompenzace teploty

 

VOLITELNÉ PRVKY / DOPLŇKOVÉ FUNCE

 • Voděodolná verze (IP68) ultrazvukového senzoru

 • Počítadlo pracovního času a záložní baterie průtokoměru

 • Lokální modul registrace údajů z průtokoměru

 • Modul přenosu dat z průtokoměru na dálku

 • Dodatečné kvalitativní měření parametru proudící kapaliny: pH, kyslík, oxidačně-redukční potenciál, vodivost*

 • Automatické akumulátorové napájení průtokoměru, volitelně s fotovoltaickým článkem**

 • Termostatická instalační skříňka IP66 s předinstalovanou měřicí sadou

 • Stojan (z nerezové oceli) nebo podstavec pro montáž instalační skříňky

 • Jiné

----------------

* průtokoměr ve verzi FLOWBOXplus

** průtokoměr ve verzi FLOWBOXaku

 

Lokální modul registrace

 

Fotovoltaický článk

 

Modul přenosu dat z průtokoměru na dálku

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD V POLSKU

Hlavní úřad měr (Główny Urząd Miar)

Kancelář právní metrologie (Biuro Metrologii Prawnej)

Zařízení (průtokoměry k měření množství odváděných splašků v Polsku nepodléhají právní metrologické kontrole.Otázku právní metrologické kontroly měřících zařízení upravují: zákon ze dne 11. května 2001 - zákon o mírách (Sb. z. 2004, č. 243, pol. 2441 ve znění pozdějších předpisů) a na jeho základě vydaného nařízení ministra hospodářství ze dne 7. ledna 2008 o právní metrologické kontrole měřících přístrojů (Sb. z. č. 5 pol. 29 a 2010 č. 110, pol. 728) a nařízení ministra hospodářství ze dne 27. prosince 2007 o druhu měřících přístrojů podléhajících právní metrologické kontrole a o rozsahu této kontroly (Sb. z. 2008, č. 3, pol. 13, 2010, č. 110, pol. 727 a 2013, pol. 630). Právní metrologické kontroly, tedy potvrzení typu a legalizaci, podléhají měřicí přístroje, které mohou být používány v rozsahu definovaném v čl. 8 odst. 1 zákona a jsou specifikovány v nařízení ministra hospodářství ze dne 27. prosince 2007 o druhu měřících přístrojů podléhajících právní metrologické kontrole a o rozsahu této kontroly. Přístroje a systémy k měření množství odváděných splašků (jako je průtokoměr) nejsou zahrnuty do výše uvedeného nařízení a tudíž nepodléhají právní metrologické kontrole - na tato zařízení se nevztahuje povinnost potvrzení typu a legalizace.

Copyright 2002-2020 DI-BOX

Zobacz również: