contact with DI-BOX

flag_pl flag_en flag_de flag_cz flag_ua

zapytaj o ofertę

COOKIES and PERSONAL DATA - our web site may use some of cookies files. By using our website, you agree to let us use cookies, with accordance to your browser's settings. See also our pesonal data protection policy.

MĚŘENÍ PRŮTOKU KAPALINY

Ultrazvukové průtokoměry, elektromagnetické průtokoměry

----------------

Podle aktuálně platných předpisů je každý vodovodní a kanalizační objekt povinen vyúčtovávat množství odvedených splašků. Problematika řešení tohoto typu a s ním spojených měřících řešení je zmiňována v několika platných právních předpisech - např. v zákonech: „vodní zákon“, „zákon o ochraně životního prostředí“, nařízeních rady ministrů a dalších.

Autopromocja----------------

FLOWBOX Průtokoměr

V současnosti je známo mnoho metod realizace měření průtoku kapaliny ve vodo-kan. objektech. V závislosti na použití a místních podmínkách může měření průtoku probíhat v gravitačních nebo tlakových podmínkách, např. s pomocí ultrazvukového, elektromagnetického průtokoměru nebo doppleru.

 

NAŠE NABÍDKA

Firma DI-BOX už několik let nabízí komplexní řešení týkající se měření množství splašků (kromě dodávky je možná také montáž, rozběh a další dohled) pro různé podmínky průtoků na základě různých druhů průtokoměrů. Naše dlouholeté zkušenosti a stovky v terénu instalovaných zařízení nepochybně tvoří přednosti naší firmy. Srdečně zveme k seznámení s naší nabídkou, podávání poptávek a k další spolupráci!

 

Ukázkové instalace ------------

Pomiar przepływu w oparciu o koryto pomiarowe Palmer-Bowlus'a zamontowane w studni   Przepływomierz FLOWBOX - przetwornik M1600 w termostatowanej szafie instalacyjnej

Pomiary przepływu przy użyciu przelewu mierniczego   Przetwornik pomiarowy wraz z rejestratorem danych w szafie instalacyjnej

Przepłwomierze elektromagnetyczne na rurociągach ciśnieniowych   Przetworniki pomiarowe przepływomierzy FLOWBOX w szafach ochronnych

 

ULTRAZVUKOVÝ PRŮTOKOMĚR FLOWBOX

----------------

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Ultrazvukový průtokoměr FLOWBOX určený pro gravitační podmínky naší výroby pracuje, v souladu s pokyny normy ISO nebo katalogu UNIKLAR-77, na základě principu superpozice. Zařízení přepočítává hodnotu dočasného přiškrcení toku v měrném žlabu nebo v měrném přelivu na hodnotu momentálního průtoku. S ohledem na přesnost této měřící metody, snadnost montáže a poměrně nízké náklady měřícího systému FLOWBOX se tento těší velmi velkému zájmu.

Konstrukce měřící soustavy průměru DI-BOX:

Škrtící orgán:

 

ELEKTROMAGNETICKÝ PRŮTOKOMĚR

----------------

TLAKOVÉ PODMÍNKY

K měření průtoku kapaliny v tlakových rozvodech doporučujeme elektromagnetické průtokoměry. Měří průtok ve vodivých kapalinách - čistých a znečištěných, agresivních a chemicky inertních a proud vodících směsí a pulp. Elektrická vodivost měřeného média pro standardní provedení musí být vyšší než 5 uS/cm. Zařízení nevyvolávají pokles tlaku a nemají pohyblivé díly. Nabízíme plný rozsah průměrů a různé varianty provedení.

VIZ:

 

Added information------------

Links

Copyright 2002-2020 DI-BOX

Zobacz również:


author Google+