Kontakt z DI-BOX

flaga PL flaga RU flaga EN (flow rate) flaga DE (durchfluss)

PLIKI COOKIES - nasza witryna wykorzystuje niektóre pliki 'cookies' ('ciasteczka'). Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, niezbędne do obsługi stron i m.in. analizy statystyk ruchu w witrynie. Przebywając na naszych stronach wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Państwa przeglądarki.

ROZLICZENIE ILOŚCI ŚCIEKÓW, ŚCIEKOMIERZE

Uwagi montażowe / instalacyjne


 

WSTĘP

Od kilkunastu lat, w tysiącach aplikacji, do rozliczeń ilości ścieków, wykorzystujemy nasz sprawdzony przepływomierz ultradźwiękowy FLOWBOX, który służy do pomiaru natężenia przepływu chwilowego cieczy w m3/h oraz jej sumarycznej ilości w m3, w kanałach grawitacyjnych, przy użyciu koryta pomiarowego lub przelewu mierniczego. Duża część aplikacji z naszym przepływomierzem określa przepływ chwilowy na podstawie spiętrzenia cieczy w zwężce pomiarowej Palmer-Bowlus (zakresy średnic od fi100 do fi1000), zgodnie z wytycznymi i zaleceniami normy ISO 4359:1983.

Na poniższej stronie zaprezentujemy nasze uwagi i rekomendacje montażowe, związane z instalacją zestawu pomiarowego przepływu.

 

BUDOWA ZESTAWU POMIAROWEGO

Nasz przepływomierz FLOWBOX składa się z: przetwornika pomiarowego przepływu M1600, ultradźwiękowego czujnika poziomu, akumulatora podtrzymującego 12V 1.3Ah (opcja), rejestratora (opcja). Urządzenia działa w oparciu o element piętrzący (np. koryto pomiarowe Palmer-Bowlus'a ZPB200).

Przepływomierz FLOWBOX - budowa

 

WARUNEK STOSOWANIA METODY

Podstawowym warunkiem stosowania przepływomierza grawitacyjnego jest zapewnienie swobodnego, niezakłóconego odpływu cieczy z elementu piętrzącego (koryta pomiarowego).

 

ZASADA DZIAŁANIA PRZEPŁYWOMIERZA

Pomiaru poziomu cieczy w elemencie spiętrzającym dokonuje przepływomierz poprzez pomiar czasu przelotu wiązki ultradźwiękowej między czujnikiem, a powierzchnią cieczy, której poziom ma być mierzony. Wielkość ta służy - po uwzględnieniu zależności poziomu od przepływu dla ponad 20 zwężek i przelewów - do wyznaczania aktualnego przepływu cieczy.

 

CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY

Stosowany do pomiaru czujnik ultradźwiękowy SPA 380-4 jest ultradźwiękowym przetwornikiem odległości na standardowy sygnał prądowy przeznaczonym do pomiaru poziomu cieczy. Podstawowe zastosowanie znajduje przy pomiarze poziomu w przemysłowych i komunalnych oczyszczalniach ścieków, zbiornikach buforowych, miernikach przepływu w kanałach otwartych, itp. Przyrząd wykonany jest w postaci sondy pomiarowej zawierającej w jednej obudowie przetwornik mikroprocesorowy oraz czujnik ultradźwiękowy. Sonda posiada funkcję automatycznego czyszczenia czołowej powierzchni promiennika z gromadzących się osadów poprzez chwilowy wzrostu mocy emitowanej fali ultradźwiękowej.

 

ZALECENIA MONTAŻOWE - przetwornik pomiarowy przepłwyomierza FLOWBOX

 • Zalecane jest stosowanie zadaszenia przetwornika M1600 przepływomierza chroniącego przed bezpośrednim wpływem czynników atmosferycznych (np. przed opadami deszczu i śniegu) lub instalacja w szafce ochronnej.

 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa obsługi (np. podczas uruchamiania, konserwacji i czyszczenia przepływomierza), przetwornik należy zamontować w łatwo dostępnym miejscu.

 • Wszystkie połączenia przewodów elektrycznych należy poprowadzić tak, aby uniemożliwić ich uszkodzenie mechaniczne.

 

ZALECENIA MONTAŻOWE - uchwyt i czujnik ultradźwiekowy przepływomierza

 • Czujnik SPA 380 przepływomierza powinien być zainstalowany w sposób trwały i pewny w dostarczonym uchwycie pomiarowym. Uchwyt przykręcony do koryta za pomocą 2 x 4 śrub M5 powinien gwarantować stałe i pewne usytuowanie czujnika w trakcie pracy.

 • Czujnik pomiarowy należy umieścić w uchwycie wg rysunku. Zastosować i dokręcić dostarczoną nakrętkę 2”.

 • Droga sygnału ultradźwiękowego powinna być wolna od wszelkich zakłóceń.

 • Powierzchnia montażu powinna być wolna od drgań.

 • Temperatura otoczenia powinna być w granicach -20°...+70°C.

 • W pobliżu nie powinno być kabli wysokiego napięcia lub elektrycznych przekształtników napięcia.

 • W przypadku instalacji czujnika przepływomierza na wolnym powietrzu należy osłonić go przed wpływem promieni słonecznych i warunków atmosferycznych.

 • Dostarczony czujnik SPA 380 jest wykalibrowany dla określonego typu koryta pomiarowego i nie wymaga żadnych ustawień przez użytkownika. Zmiana fabrycznych ustawień spowoduje błąd wskazań przetwornika pomiarowego.

 

UWAGI DOTYCZĄCE funckcjonowania zestawu pomiarowego przepływu

 • Instalacja przepływomierza musi odpowiadać zasadom kompatybilności elektromagnetycznej.

 • Wpływ zakłóceń innych urządzeń na pracy przepływomierza, musi zostać bezwzględnie wyeliminowany!

 

UWAGI DOTYCZĄCE podłączenia przewodów sygnałowych do przepływomierza

 • Odkręcić dwa wkręty widoczne na płycie czołowej przepływomierza.

 • Wsunąć przewody sygnałowe, zasilające i wyjściowe do odpowiednich dławików.

 • Podłączyć przewody do listwy zaciskowej i unieruchomić je w przykręcając dławiki do oporu

 • Wszystkie połączenia elektryczne dokonywać przy wyłączonym zasilaniu przetwornika pomiarowego!

 • W czasie dokonywania połączeń przewodów do listw zaciskowych nie dotykać palcami styków listw (stosować wkrętaki z izolacją, przewody trzymać za izolację).

 • Po dokonaniu pierwszej instalacji przepływomierza należy włączyć akumulator (odłączony na czas dostawy w celu uniknięcia rozładowania).

 • Instalacja przepływomierza musi odpowiadać zasadom kompatybilności elektromagnetycznej.

 • Wpływ zakłóceń innych urządzeń na pracę przepływomierza, musi zostać bezwzględnie wyeliminowany!